STIRI

Castiga cu Sweet FM si ALTEX. Regulament concurs.

todayNovember 23, 2023 16

Background
share close

CONCURS SWEET FM

 1. ORGANIZATOR
  1.1. Organizatorul Concursului cu premii (denumit in continuare “Campania”) este SC SCORPION IMPEX EV SIBIAN SRL (denumita in continuare “Organizator”), cu sediul social in SIBIU, AL. VLAHUTA 9A, inregistrataIa Oficiul Registrului Comertului sub nrJ32/851/1992, Cod Unic de Inregistrare CIF RO791037.  Campania se derulează prin intermediul SWEET FM în calitate de CANAL MEDIA, desfășurând activități legate de regulamentul campaniei, denumită în cele ce urmează „RADIO”. Premiile oferite in cadrul concursului sunt oferite de ALTEX.

1.2. Campania se vadesfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) obligatorii pentru toti participantii.

1.2.1 Prin participarea Ia aceasta campanie, se prezuma cunoasterea. Participantii se oblige sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 1. DURATA CONCURS
  2.1. Concursul va fi organizat pe SWEET FM RAMNICU VALCEA, in perioada 24.11.2023 – 30.11.2023 zilnic de luni-vineri in intervalele orare: 10-15.
  2.2. Concursul va fi organizat pe aria de acoperire a statiei din Jud. Valcea/Arges, exclusiv prin intermediul programului de radio.
 2. DREPTUL DE PARTICIPARE
  3.1. Pentru a putea participa la concurs, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  a) sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti anterior datei de inscriere;
  b) sa asculte postul de radio Sweet FM Valcea/Pitesti in momentul participarii;
  c) la acest concurs pot participa persoane atat de sex feminin, cat si persoane de sex masculin;

3.2. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

 • angajatii companiei ALTEX
 • angajati postului de radio Sweet FM
 • angajatii oricaror companii implicate/colaboratori in realizarea ori carora ctivitati Iegate de organizarea si desfasurarea Campaniei
 • de asemenea, rudele de gradul I ale angajatilor mentionati mai sus (respective copii/parinti, frati/surori, sot/sotie), rudele si afinii acestora pana la gradul IV inclusiv.

 

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

 1. MODUL DE DESFASURARE
  4.1. Concursurile se desfasoara in direct in cadrul programului postului de radio SweetFM. Prezentatorul va demara concursul LIVE, in baza unei prezentari si va adresa o intrebare. Ascultatorii se vor inscribe prin telefon/sms/watsapp. Ascultatorul care raspunde corect la intrebare, este desemnat castigator.
 2. 2. Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a Premiillor.

4.3. In cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descries Ia punctul IV.1, urmatoarele premii:

 • 5 x Voucher, în valoare de 150 RON- oferite de ALTEX

În valoare totală de:750 RON

 1. ACORDAREA PREMIILOR
  5.1.1. Castigatorul va primi din partea statiei radio un cod unic cu care se va prezenta in locatia indicata de organizator pentru a primii premiul in termen de 30 zile de la momentul incheierii perioadei de desfasurare a concursului.
  5.1.2. In cazul in care castigatorul concursului organizat nu va putea fi contactat sau nu va raspunde la numrul de telefon de pe care a sunat in cel mult 24 de ore de la participarea la concurs, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul respectivului castigator.

Castigatorul va oferi orice detalii sau informatii suplimentare cerute de Organizator, iar in masura in care acestea nu sunt suficiente, Organizatorul isi rezerva dreptul de a desemna un alt Castigator

Daca Castigatorul refuza sa ramana in apel pentru a comunica datele si a-i fi inmanat codul unic, acest lucru va conduce automat la pierderea Premiului si desemnarea unui alt Castigator.

5.1.3. Criteriile de premiere:

– respectarea cerintei

– respectarea perioadei de campanie

 

 1. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR
  6. 1. Premiile vor fi oferite persoanelor desemnate castigatoare prin prezentarea codului unic la locatia MAGAZIN ALTEX, Ramnicu Valcea.
 2. LIMITAREA RASPUNDERII
  7.1. Inscrierile efectuate inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, nu vor fi luate in considerare.

7.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea in situatia in care Premiul este pierdut/furat/uitat.

8. TAXE SI IMPOZITE
8.1. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a concursului (cheltuieli legate de costurile cu apelul telefonic). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

 1. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
  9. 1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat pe pagina de internet a postului de radio www.sweetfm.ro

Potrivit Iiberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusive prin intermediul unor material publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale se supun prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica si/sau completaRegulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire Ia orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi communicate catre public prin publicarea pe pagina de internet a postului de radiowww.sweetfm.ro  cu ceI putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

9.2. Prin participarea la concurs, participantii sunt de acord ca, in situatia in care vor fi desemnati castigatori, numelelor de utilizator sa poata fi facute publice cu ocazia anuntarii castigatorului, fara ca acestia sa emita pretentii financiare fata de Organizator pentru organizarea acestor operatiuni. Pentru a evita orice dubiu, temeiul publicarii il constituie indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului.

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanievor fi prelucrate in temeiulcontractuluireprezentat de RegulamentulCompaniei (art. 6 alin. 1 litera b din GDPR) și a obligațiilor legale care revin însarcina Oganizatorului.

9.3. Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitatecu GDPR, respectiv:
1) Dreptul de acces la datele prelucrate;
2) Dreptul la rectificarea datelor;
3) Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
4) Dreptul la restricționarea prelucrării;
5) Dreptul la portabilitatea datelor;
6) Dreptul de opoziție;
7) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri,
8) Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
9) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

Sweet FM

 

Written by: alin

Rate it

Previous post

STIRI

Sweet FM la mare si la munte!

Nu e Brigada Diverse, e cel mai cool radio din FM ul romanesc. Sweet FM, noul radio concept al Trustului de Presa Eveniment isi mareste acoperirea in FM. Astfel, la doar 5 luni de la lansarea pe 95.9 FM Litoral, postul se aude si pe frecventele 96.9 FM in Rm. Valcea si Pitesti, dar si pe 88.5 FM in Agnita/Sibiu. Promitem muzica cea mai buna, stirile care conteaza si toate […]

todaySeptember 28, 2023 98

Post comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0%